Terms and conditions

Terug naar homepage

Identiteit van het bedrijf

BeSealed® BV
Berchemstraat 124
9690 Kluisbergen
info@besealed.com
Ondernemingsnummer: 0736515060

1. INTELLECTUELE EIGENDOM

1.1 Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

1.2. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Indien u ons logo of merknaam wenst te gebruiken, kunt u deze vraag altijd stellen via marketing@bekina.be, of raadpleeg ons huisstijlboek.

2. DE INHOUD EN GEBRUIK VAN DE WEBSITE

2.1 BeSealed® BV stelde de inhoud van deze website met de grootste zorg samen. Het doel van deze website is louter informatief. Dat betekent dat BeSealed® BV niet kan garanderen dat de inhoud van de website helemaal juist, actueel en volledig is.

2.2 Gebruik van deze website dat (I) het gebruik van andere bezoekers stoort, (II) het functioneren van deze website in gevaar kan brengen, of (III) de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

2.3 BeSealed® BV behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) ten allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om deze algemene voorwaarden geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte geraakt.

3. INHOUD VAN DERDEN

3.1 Op de website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijk materiaal is door BeSealed® BV zo goed mogelijk op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit bekeken. BeSealed® BV wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Wanneer u zonder verificatie of nader advies gebruik maakt van de geboden informatie verstrekt door derden, doet u dit voor eigen rekening en risico. BeSealed® BV aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid.

3. KLANTENREGELING EN GESCHILLEN

3.1. We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via info@besealed.com. We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.

3.2. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.

3.3 BeSealed® BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van deze website. Onder andere aanvaardt BeSealed® BV geen enkele aansprakelijkheid wat betreft (I) defecten, virussen en andere onvolkomenheden ten gevolge van de toegang of het gebruik van deze website, (II) de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld, (III) het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de website of per e-mail aan BeSealed® BV wordt gezonden of aan u wordt gezonden, (IV) het verlies van gegevens, (V) downloaden of gebruik van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld, of (VI) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van het management en medewerkers van BeSealed® BV.

4. CONTACT

Alle opmerkingen, vragen en verzoeken zijn welkom en dienen te worden gericht aan BeSealed® BV, Berchemstraat 124, 9690 Kluisbergen. We zijn telefonisch bereikbaar op +32 55 39 00 20 of via mail op info@besealed.com